پویش مطالعاتی جشنواره همسفر با محوریت هشت کتاب ناب در زمینه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. کتاب های این جشنواره شامل کتاب‌های سربلند، تو شهید نمی شوی، چغک، اکبرکاراته و بچه ننه ها، من مادر مصطفی، شهربانو، خط تماس، ۱۶ سال بعد می باشند.
کتاب چغک در خصوص دو روز از دوران انقلاب اسلامی در مشهد است که توسط انتشارات صهبا منتشر شده، کتاب خط تماس، رمانی در خصوص دو روز پایانی حیات شهید کاظمی است.
کتاب من مادر مصطفی در خصوص خاطرات مادر و بستگان شهید مصطفی احمد روشن از این شهید است.
کتاب ۱۶ سال بعد در خصوص یکی از شهدای قمی است که پیکر او بعد از ۱۶ سال از شهادت سالم پیدا شد.
کتاب اکبر کاراته از جمله کتاب‌های طنز دوران دفاع مقدس است که انتشارات مطاف عشق آن را منتشر کرده است. همچنین کتاب تو شهید نمی‌شوی هم در خصوص شهید بیضایی از شهدای مدافع حرم است.
از ویژگی‌های پویش مطالعاتی همسفر قیمت مناسب کتاب‌ها، محتوای مناسب، صفحات پایین کتاب‌ها، تبلیغات گسترده، مردمی بودن فعالیت و آغاز این جشنواره در یادمانهای دفاع مقدس بود.
مجموعه نمایشگاه های فرهنگی راه ماندگار آغاز کننده این پویش و طرح ملی بود. این 8 کتاب در نمایشگاه های راه ماندگار عرضه و مورد اقبال جوانان و نوجوانان قرار گرفت.
در برپایی این پویش شبکه وارثون و ناشرانی همچون فاتحان، شهید کاظمی، معارف، رسول آفتاب، ستاره ها، حماسه یاران و موسسه های جهادی، مطاف عشق و مجموعه نمایشگاه های راه ماندگار مشارکت و همکاری داشتند.
در انتهای این پویش بین شرکت کنندکان قرعه کشی و به برندگان هدایایی اهدا  گردید.


لینک سایت جشنواره