ایام راهیان نور، روزهای اعتکاف با شهداست، اعتکافی که مسجد آن قدمگاه و یادمانهای شهداست. خاک شلمچه، هویزه، فتح المبین، طلائیه شاهد قدمهای خادمین شهداء در روز موعود هستند. همه کسانی که روزی به عنوان خادم ساعتهای خود را در منطقه و در نمایشگاه های راه ماندگار سپری کردند، جز ایام خوش و دلبرانه خود می دانند. امروز از اون روزها قابهای ماندگاری مونده که دیدنشون خالی از لطف نیست.

نمایشگاه راه ماندگارنمایشگاه راه ماندگارنمایشگاه راه ماندگارنمایشگاه راه ماندگارنمایشگاه راه ماندگارنمایشگاه راه ماندگارنمایشگاه راه ماندگارنمایشگاه راه ماندگارنمایشگاه راه ماندگار

نمایشگاه راه ماندگار