همه ساله با شروع راهیان نور در مهرماه فعالیت نمایشگاه های راه ماندگار نیز در مناطق عملیاتی جنوب کشور شروع می شود. این نمایشگاه ها که باهدف ترویج ارزشهای دفاع مقدس و با پیگیری های سردارعلی ناظری معاون نشر و ادبیات دفاع مقدس سازمان حفظ آثار سپاه و بسیج در سال 95 فعالیت خود را آغاز نمودند. به اذعان دلسوزان این عرصه نقش بسزایی در عرضه کتابها و محصولات فرهنگی دفاع مقدس داشته اند. حضور پرشور زائران راهیان نور در این نمایشگاه ها سبب شده تا راه ماندگار نقش قابل توجهی در عرضه کتب ناشران دفاع مقدس را بر عهده بگیرد.
در راهیان نور 96-97 به اذعان مدیر اجرایی نمایشگاه؛ مجموعا از 33 ناشر، تعداد 1011عنوان و جمعا 55440 جلد کتاب در نمایشگاه های راه ماندگار به نمایش گذاشته شده است.
ابراهیمی مدیراجرایی نمایشگاه های راه ماندگار امید دارد تا با افزایش سطح کیفی این نمایشگاه سهم بیشتری در عرضه کتابهای دفاع مقدس را در راهیان نور برعهده بگیرد.

کتاب های دفاع مقدسکتابهای دفاع مقدسکتاب های دفاع مقدس