امیری سخنگوی وزارت کشور و سرهنگ حاجتیسردار علی ناظری معاون نشر و ادبیات دفاع مقدس سازمان حفظ آثار سپاه و بسیج در نمایشگاه راه ماندگاردکتر زاکانیسردار شاهوار فرمانده سپاه خوزستان در نمایشگاه راه ماندگار