کارگاه آموزشی-تجربی مصاحبه‌گری


‏‎#حجاب_قرآنی بر۵ قسم است(جنسیت هم ندارد):

۱.کلام

۲.نگاه

۳.راه رفتن

۴.پوشش

۵.آرایش


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کشور را انتخاب کنید.
کشور را انتخاب کنید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
مبلغ را بنویسید. مبلغ را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
مبلغ را بنویسید. مبلغ را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...