برندگان مسابقه


اسامی برندگان اولین پویش مطالعاتی جبهه مارکت اعلام شد

/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

اولین پویش مطالعاتی جبهه مارکت که با پشتیبانی و حمایت معاونت فرهنگی  اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز برگزار شده بود برندگان خود را شناخت.


برندگان مسابقه جبهه مارکتی شو+اسامی

/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C

نتایج و برندگان اولین مسابقه فروشگاه اینترنتی جبهه مارکت که با عنوان جبهه مارکتی شو و همزمان با میلاد امام رضا علیه السلام برگزار شده بود امرو اعلام گردید.