مسابقه کتابخوانی شهرداری اهواز


زمان اعلام نتایج برندگان مسابقه کتاب یادت باشد

/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

باتوجه به استقبال قابل توجه از این پویش مطالعاتی، در اطلاعیه های بعدی زمان اعلام نتایج و اسامی برندگان بزودی اعلام خواهد شد.


تمدید مهلت هفت روزه شرکت در مسابقه کتاب یادت باشد

/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

پویش مطالعاتی کتاب یادت باشد که به همت معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی  شهرداری اهواز و توسط فروشگاه اینترنتی جبهه مارکت در حال برگزاری است به  مدت هفت روز دیگر تمدید شد.