سردار حسین معروفی در جلسه تودیع و معارفه فرماندهان سپاه رفسنجان گفت: کرمان امروز جهانی است را بر هم جهانی است؛ بازه زمانی یک ساله و دوساله با ظرفیت پنج هزار نفر زیرساخت در حال تعریف است تا دانشجویانی که به خوزستان می روند به کرمان هم سفری داشته باشند و بعد از زیارت قبر شهید حاج قاسم به بیت الزهرا هم بروند.
وی افزود: بیت الزهرای حاج قاسم سلیمانی را تبدیل می کنیم به گفتمان سازی مکتب حاج قاسم، همچنین در این بیت الزهرا تبیین و تشریح حاج قاسم به عنوان روایتگری تبدیل شود.
وی ادامه داد: همچنین موزه دفاع مقدس که با حاج قاسم تعریف می شود راه اندازی می شود، نباید کسی شهید سلیمانی را با دفاع مقدس جدا کند او به دفاع مقدس افتخار می کرد به شهیدان و جانبازان ما افتخار می کرد ضمن اینکه در مرحله چهارم موزه شهید سلیمانی در کرمان در حال احداث است از فرمانده نیروی قدس خواستیم و تفاهم نامه ای با  قرارگاه خاتم الانبیاء بسته شود و در مدت ۲۱ سال سپاه قدس زندگی، موضع گیری حاج قاسم و موضع گیری دشمن نسبت به وی و هرچه در نیروی قدس دارد جمع آوری و در موزه نمایش داده شود تا مردم مکتب شهید سلیمانی را بفهمند می شود با این مکتب مصونیت پیدا کرد این مکتب دست نیافتنی است.

خبرگزاری ایرنا