اسرائیل


زندانی مخوف و آغازی بر ماجراهای چند زن

/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86

در بررسی بدترین زندان های دنیا، نام زندان «آلکاتراز» در آمریکا مطرح است و  گفته می شود خطرناکترین زندانی ها در آن به سر می‌برند. جزیره آلکاتراز در  مرکز خلیج سانفرانسیسکو در کالیفرنیا واقع شده است و تا سال‌ها پیش به  عنوان یک محدوده نظامی شناخته شده بود و پس از آن نیز امن‌ترین زندان در  جهان به شمار می‌رفت.


نقش یک دخترخاص در ایجاد داعش+معرفی کتاب

/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8

در هر ماموریت اسمی برایش انتخاب می‌شود، مهمترین ماموریت این دختر تشکیل داعش است. دختری جوان به نام حیفا که در این مأموریت نامش را حفصه گذاشته بودند.