شعر


کتابهای شعر از جذابیت بالایی برخوردار هستند. چرا که شعر، به زبانی زیبا و شاعرانه، احساسات و اندیشه های انسان را بیان می کند. شعر می تواند خواننده را به دنیایی جدید و پر از ظرافت ببرد.


دسته‌بندی