طنز


خواندن کتاب‌های طنز می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر زندگی افراد داشته باشد. برخی از این تأثیرات عبارتند از: کاهش استرس و اضطراب، افزایش شادی و نشاط، بهبود روابط اجتماعی، تقویت خلاقیت، بهبود حافظه انسان می باشند. 


دسته‌بندی