نشر ستاره ها


برگزاری جشنواره همسفر در راه ماندگار

/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1

این پویش همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب با نام جشنواره همسفر و با محوریت ۸ کتاب ادبیات انقلاب و دفاع مقدس در مجموعه نمایشگاه های راه ماندگار برگزار شد.