نشر هاجر


برگزاری پویش کتابخوانی با مشارکت مرکز نشر هاجر و موسسه راه ماندگار ویژه زائرین راهیان نور

/holding-a-book-reading-campaign-with-the-participation-of-hajar-publishing-center-and-rah-mandagh-institute

پویش مطالعاتی با محوریت دو کتاب از انتشارات هاجر در راهیان نور امسال توسط موسسه راه ماندگار برگزار می گردد.