شهید اسماعیل سریشی


شهیدی که معاون ریگی را مجروح کرد+فیلم

/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

مدتی بود تروریست ها در خاک ایران، دست به اقدامات وحشیانه ای میزدند. عبدالمالک ریگی هم سر کرده گروهک تروریستی موسوم به جندالله بود که آنزمان  خواب را از چشم مردم آن شهر و دیار گرفته بود.