نمایشگاه راه ماندگار


برگزاری پویش کتابخوانی با مشارکت مرکز نشر هاجر و موسسه راه ماندگار ویژه زائرین راهیان نور

/holding-a-book-reading-campaign-with-the-participation-of-hajar-publishing-center-and-rah-mandagh-institute

پویش مطالعاتی با محوریت دو کتاب از انتشارات هاجر در راهیان نور امسال توسط موسسه راه ماندگار برگزار می گردد.


حضور پرشور کاروانهای راهیان نور در نمایشگاه کتاب

/azarmah-rahian-noori-in-the-lasting-way-exhibition-according-to-the-picture

حال و هوای نمایشگاه راه ماندگار در یادمان شلمچه به روایت تصویر