نمایشگاه راه ماندگار


برگزاری پویش کتابخوانی با مشارکت مرکز نشر هاجر و موسسه راه ماندگار ویژه زائرین راهیان نور

/holding-a-book-reading-campaign-with-the-participation-of-hajar-publishing-center-and-rah-mandagh-institute

پویش مطالعاتی با محوریت دو کتاب از انتشارات هاجر در راهیان نور امسال توسط موسسه راه ماندگار برگزار می گردد.


آذرماه راهیان نوری در نمایشگاه راه ماندگار به روایت تصویر

/azarmah-rahian-noori-in-the-lasting-way-exhibition-according-to-the-picture

حال و هوای نمایشگاه راه ماندگار در یادمان شلمچه به روایت تصویر