یادمان فتح المبین


آماده سازی فضای نمایشگاه راه ماندگار در یادمان فتح المبین

/exhibition-of-the-lasting-way-in-memory-of-fateh-al-mobin

فعالان فرهنگی موسسه راه ماندگار در این روزهایی که اردوهای راهیان نور به دلیل تقارن با ایام امتحانات به صورت موقت تعطیل شدند در حال تغییر دکور فضای داخلی نمایشگاه راه ماندگار در یادمان فتح المبین هستند.